Categories
Uncategorized

仁濟醫院中醫門診

醫院致力發展全方位澳门脫髮醫療服務,中醫門診是其中之一。

自2020年3月起,仁濟脫髮的中醫門診分別設於醫院本部、葵青區和深水埗區,提供資助中醫全科諮詢和針灸服務。院內抗 氧化 抗 衰老門診設有9間診室、1間評估室和中藥房,提供中醫診療、針灸服務、內科、皮膚科liveon 有效嗎專科門診。

Leave a Reply

Your email address will not be published.